Ber om lineegnetilskudd

Norges Fiskarlag ber i et brev til Fiskeri- og kystdepartementet om at innføres en ordning med lineegnesentraler.

I brevet viser fiskarlaget til at førstehåndsprisene i torskesektoren har falt dramatisk de seneste månedene, og at dette fører at lønnsomhetsmarginene i flåten er presset.

Kystlineflåten har spesielt store problemer, ettersom kostnadene ved denne driften er relativt høye, konstaterer fiskarlaget.

– Førsteklasses råstoff og god sysselsettingseffekt

Norges Fiskarlag peker på at kystlinefisket har lange tradisjoner og stor betydning i flere kystsamfunn. Denne driftsformen har dessuten stor sysselsettingseffekt og gir et førsteklasses råstoff, og det er ut fra dette sterkt ønskelig å ta vare på denne delen av flåten.

Problemene til kystlineflåten er knyttet til ekstraordinært lave fiskepriser og er således midlertidige, skriver fiskarlaget i brevet.

Norges Fiskarlag mener at det i denne situasjonen vil være et riktig tiltak å gi denne delen av flåten en støtte gjennom en ordning med tilskudd til lineegnesentraler.

Denne ordningen har vært gjennomført tidligere og det vil ut fra det være relativt enkelt og raskt å etablere den på nytt, mener fiskarlaget.

Lederen i Nordland Fylkes Fiskarlag, Tom Tobiassen, uttalte tidligere i januar at kostnadsreduserende tiltak bør settes i verk.

– Jeg mener ulike kostnadsreduserende tiltak bør settes i verk. Lineegnetilskudd er et eksempel på det. Det samme er økte bevilgninger til føring av fisk for å øke avsetningsmulighetene til flåten, uttalte Tobiassen.

Les også: – En katastrofe for kystflåten 14.01.2010

Også Norges Kystfiskarlag har bedt om at ordningen med lineegnetilskudd, som ble avviklet i 2004, blir gjeninnført.

Les også: Ber om støttetiltak for fiskeflåten 22.01.2010