Fiskarlaget ber bankene være langsiktige

I et brev til Finansnæringens Fellesorganisasjon og Innovasjon Norge, anmoder Norges Fiskarlag bankene om å være liberale med å gi rente- og avdragsutsettelser.

Bakgrunnen er den vanskelige situasjonen både flåte og industri har kommet opp i, på grunn av det fiskarlaget benevner som markeds- og etterspørselsvikt. Fiskarlaget mener at rente- og avdragsutsettelser kan bidra til et en oppnår gode løsninger for alle parter.

Tidligere har Norges Kystfiskarlag kommet med en anmodning til bankene, om å bidra til å sikre en forsvarlig avvikling av årets torskefiskerier.

Les også: Ber bankene ta ansvar for fiskerinæringa 21.01.2010

– Krevende markedsforhold

Norges Fiskarlag viser i brevet til at utviklingen i torskefiskeriene i 2009 og hittil i 2010, er preget av reduserte eksportpriser og krevende markedsforhold. Dette har blant annet ført til en betydelig reduksjon i råstoffpriser på første hånd, både i 2009 og hittil i vinter, konstaterer fiskarlaget.

Fiskarlaget peker på at markedsproblemene i 2009 har rammet flere produktgrupper innenfor hvitfisk, men spesielt situasjon innenfor saltfisksektoren har vært særdeles utfordrende.

Markeds- og etterspørselssvikten i flere viktige markeder har ført til en inntektssvikt for flåten i 2009 og hittil i 2010. I denne situasjon kan deler av flåten og industrien komme i en vanskelig likviditetssituasjon, frykter fiskarlaget.

– Norges Fiskarlag vil henstille om at både private og offentlige finansieringsinstitusjoner, er langsiktig i sine disposisjoner i forhold til fiskerinæringen, skriver fiskarlaget.

– I denne krevende situasjon anmodes banknæringen om å være liberal med hensyn til å gi rente- og avdragsutsettelser, slik at en oppnår gode løsninger for alle parter.

– Midlertidig

Fiskerlaget understreker at den situasjonen som både deler av flåten og industrien i dag står overfor, anses som relativt kortvarig.

Når det gjelder de mer fundamentale forhold knyttet til flåtens driftsgrunnlag, er disse i dag gode sammenlignet med de siste årene, skriver fiskarlaget i brevet.