– Har mistet trua på Berg-Hansen

Nordland Fylkes Fiskarlag hadde forventninger til fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen. Så langt har ikke statsråden innfridd mener fylkesfiskarlaget.

Berg-Hansen har i kveld kommenter kritikken.

Kritikken fremkommer etter at Lisbet Berg-Hansen i et intervju med avisa FiskeribladetFiskaren, skal ha uttalt at det ikke blir nye krisepakker til fiskerinæringen i år, og at dette blir en vinter der fiskerne må henge i ripa.

Utalelsene har satt sinnene i kok hos fylkesfiskarlaget, som i en pressemelding retter sterk kritikk mot ministeren.

– Jeg hadde forventninger og tro på Lisbeth Berg – Hansen, men nå er trua borte sier styreleder i Nordland Fylkes Fiskarlag, Tom Tobiassen.

Dette begrunner Tobiassen med at flåteleddet, med de rammebetingelser en opplever i dag på langt nær er i stand til å fremvise positive driftsresultater.

– Heller ikke mannskapene greier å oppnå en anstendig lønn. Spesielt går dette på at inntektene blir alt for lave til å kunne forsvare både driftsutgifter og private utgifter sier Tobiassen.

Han mener også at mange arbeidsplasser på land innenfor de næringer som selger varer og tjenester til fiskeflåten står i fare.

Les også: – Kritikken er ikke en inntertier

Ønsket gi henne arbeidsro

Lisbeth Berg–Hansen har nå sittet 100 dager i statsrådstolen. Det meste av denne tiden har hun brukt til å forsvare seg mot påstander om inhabilitet, lakselus og rømming av laks, mener Tobiassen.

– Fra vår side har vi ønsket å gi statsråden arbeidsro slik at hun kunne konsentrere seg om de oppgaver hun er satt til å gjøre, sier Tobiassen.

– Tiden har hun altså brukt til å finne ut at hun ikke vil løfte en finger i forhold til å avhjelpe en vanskelig økonomisk situasjon i næringen, konstaterer Tobiassen.

Dette er svært så skuffende synes Tobiassen.

– Viser liten forståelse

Han mener også at et slikt budskap heller ikke innbyr til noe utstrakt samarbeid mellom næring og forvaltning.

– Det er på mange måter svært fortvilende at en person som næringa sannsynligvis må forholde seg til de neste 4 årene, ikke skal vise større forståelse for flåteleddet, der det nå er aller størst behov for fokus, forklarer Tobiassen.

Dette krever vi at Lisbeth Berg – Hansen tar med seg videre, avslutter styreleder i Nordland Fylkes Fiskarlag, Tom Tobiassen.