Effektiv trafikkovervåking avverget uhell

ROGALAND: Torsdag kveld fikk et Panama-registrert bulkskip maskinproblemer utenfor Rogalandskysten. Effektiv trafikkovervåking bidro til å forhindre et større uhell.

Effektiv trafikkovervåking og god kommunikasjon mellom Kystverkets trafikksentraler førte til at fartøyet ble trygt eskortert inn mot Stavanger ved hjelp av tre slepebåter og los, melder Kystverket.

Fartøyet er nå ankret opp i Åmøyfjorden.

Det var Vardø trafikksentral som tidlig informerte Kvitsøy trafikksentral og Kystverkets beredskapsvakt om at fartøyet på vei nordover langs norskekysten opplevde maskinproblemer. Fartøyet ble pålagt å ta los om bord, samtidig som taubåt ble sendt ut til å følge fartøyet i beredskap. Like etter kl. 19:00 i torsdag kveld fikk Kystverket beskjed om at fartøyet hadde fått maskinstans og driftet like utenfor Utsira i Rogaland.

– Beredskapen fungerer

– Fartøyet har flere likhetstrekk med ”Full City” som havarerte ved Langesund i sommer. Håndteringen av hendelsen er et av mange gode eksempler på at beredskapen i Kystverket fungerer som forutsatt. Kvitsøy trafikksentral satte tidlig i gang tiltak for å forhindre at dette kunne utvikle seg til å bli en alvorlig hendelse, sier regiondirektør John Erik Hagen i Kystverket Vest.

Bulkfartøyet med en lengde 188 meter var på vei fra Nederland til Stad med 750 tonn bunkers om bord.

– Vår beredskapsplan og rapporteringsrutiner fungerte veldig bra. Dette er en av flere hendelser hvor vi har grepet inn for å bistå skipstrafikken. I fjor registrerte Kvitsøy trafikksentral nærmere 90 hendelser i sitt dekningsområde. Av disse var 11 fartøy med maskinstopp eller maskinproblemer, sier trafikksentralsjef Tormod Våga ved Kvitsøy trafikksentral.

Kvitsøy trafikksental overvåker årlig i overkant av 100.000 skipsbevegelser i området fra Bømlafjorden i nord til Jærens rev i sør. Vardø trafikksentral overvåker all tankskip- og annen risikotrafikk langs hele kysten og i havområdet rundt Svalbard, opplyser Kystverket.