Holdt dialogmøte om havnesikring

Nylig hadde Kystverket et møte med godkjente sikringsorganisasjoner (RSO).

Rolle, samarbeidsform, tolking av regelverk og endringer i havnesikringsforskriften, samt nye retningslinjer fastsatt av Kystverket stod på sakskartet, melder Kystverket.

RSO - for sårbarhetsvurderinger

RSO (Recognized Security Organization) er virksomheter som er godkjente av Kystverket til å utarbeide sårbarhetsvurderinger og sikringsplaner for havner og havneterminaler i henhold til havnesikringsforskriften.

På møtet var ni av de 12 godkjente RSO-ene representert.

ISPS - Havnesikring

Hensikten med møtet var først og fremst å gi informasjon om endringer og nyheter innen havnesikring, eller ISPS som det også kalles. ISPS (International Ship and Port Facility Security Code) er utarbeidet av FNs sjøfartsorganisasjon IMO, og ble vedtatt 12. desember 2002. Regelverket stiller en rekke krav til havneterminaler og skip, og hovedformålet er å beskytte fartøyer, besetninger og passasjerer i internasjonal fart mot terrorhandlinger.

Les også: Nytt meldingsregime for skipsanløp 11.01.2010

Utvekslet erfaringer om ISPS-regelverket

Videre var det på møtet fokus på dialog mellom RSO-ene og Kystverket, samt å utveksle erfaringer om implementeringen og oppfølging av ISPS-regelverket i havneterminalene.

Konkret dreide det seg om RSO-enes formelle rolle i forhold til myndighetene og havnene, generelt om arbeidsformen mellom RSO og Kystverket, tolkninger av regelverket, samt endringer i havnesikringsforskriften og nye retningslinjer fastsatt av Kystverket.

Les også: Sammenligner havnesikring med naboland 18.12.2009

– Nyttige innspill om utfordringer

– Det har vært et veldig positivt møte hvor dialogen har vært åpen og konstruktiv. RSO-ene har kommet med nyttige innspill om utfordringer som de møter i sitt arbeid ved havneterminalene, og Kystverket har gitt svar på en rekke spørsmål som RSO-ene har hatt, sier seniorrådgiver Gry Karlsen Lunde i Kystverket.

– Vårt inntrykk er at både Kystverket og RSO-ene har hatt nytte av dette møtet, sier Karlsen Lunde.

Det er to år siden sist det ble avviklet et slikt dialogmøte, men det er Kystverkets ambisjon å gjøre disse møtene årlige, opplyser Kystverket.