Opphevet suspensjon av ventetidsregulering

Norges Sildesalgslag har med umiddelbar virkning, opphevet suspensjonen av ventetidsreguleringen i fisket etter nvg-sild for levering til konsum.

Med det så er suspensjonen som ble innført for noen få dager siden, allerede opphevet.

Les også: Suspenderte ventetidsreguleringen 26.01.2010

Dette betyr at ventetidene som gjaldt frem til mandag 25. januar nå gjeninnføres, og at ventetiden utregnes med bakgrunn i det enkelte fartøys sist innmeldte fangst, opplyser sildelaget

Les også: Endret ventetidsreguleringen 25.01.2010

Det er nå følgende ventetider:

  1. Fartøy som aldri har levert mer enn 80 tonn nvg-sild til konsum: Ingen ventetid
  2. Fartøy som utlosser mer enn 80 tonn og til og med 150 tonn pr tur: 60 timer ventetid
  3. Fartøy som utlosser mer enn 150 tonn og til og med 300 tonn pr tur: 75 timer ventetid
  4. Fartøy som utlosser mer enn 300 tonn pr tur: 90 timer ventetid.

Fangster som både fiskes og leveres i området nord 66º 00´ N unntas for ventetidsreguleringen.

Alle fangster som fiskes sør 66º 00´ N vil nå bli underlagt ventetidsreguleringen, opplyser sildelaget.