Loddeletingen avsluttet

Leitingen etter lodde i Barentshavet ble avsluttet tirsdag 2. februar, uten at det så langt er funnet fangstbare forekomster.

Les også: Været hindrer loddeleting 26.01.2010

Leitefartøyene «Rogne» og «H.Østervold» avsluttet tirsdag kartleggingen etter lodde i Barentshavet, melder Fiskeridirektoratet.

Leitingen har foregått siden 19. januar og det er så langt ikke funnet fangstbare forekomster av lodde.

Samtidig åpnes fisket etter lodde i Barentshavet i området sør for 74° N og vest for 30° Ø.

Dersom det er fartøyer som for egen regning ønsker å leite etter lodde i Norges økonomiske sone (NØS) øst for 30°Ø, kan disse melde seg til Overvåkingstjenesten for fiskefelt. Fartøyene skal da ha inspektør om bord, opplyser Fiskeridirektoratet.

Les også: Flere vil delta i loddeleting 26.01.2010