Prioriterte områder for ressurskontrollen

Fiskeridirektoratet har i samarbeid med Kystvakten og salgslagene utarbeidet prioriterte retningslinjer for ressurskontrollen i 2010.

Dokumentet «Nasjonal strategisk risikovurdering» beskriver risikovurderinger på overordnet nivå og skal bidra til å sikre at de ulike kontrollaktivitetene og kontrollområdene sees i sammenheng, melder Fiskeridirektoratet.

Dokumentet er utarbeidet på bakgrunn av en regional og nasjonal revisjon av fjorårets risikovurdering, og beskriver hovedlinjene for ressurskontrollen, samt de viktigste prioriteringene for inneværende år.

Blant disse finner vi følgende kontrolloppgaver:

Svarte landinger/uregistrert dødelighet i forbindelse med torskefiskeriene i nord, herunder Russland og tredjelands fartøyers fiskeri i Barentshavet, samt kontroll med ulovlig utkast og slipping av død og dødende fisk.

Les også: Planlegger fiskerikontroll for 2010 11.01.2010