Miljøpris til Havforskningsinstituttet

Havfiskeflåtens Miljøpris er tildelt Havforskningsinstituttet.

Det skjedde på representantskapsmøtet i Fiskebåtredernes Forbund (Fiskebåt) i Bergen onsdag 3. februar.

Instituttet får prisen for arbeidet med å klarlegge følgene av eventuell oljeaktiviten i Lofoten/Vesterålen og på Møresokkelen.

Det var jurymedlem Janne Grethe Aasnæs Strand som delte ut prisen til instituttets administrende direktør, Tore Nepstad.

Andre medlemmer i juryen er Marius Holm og Gunnar Kvassheim.

Juryens begrunnelse lyder slik:

"Fiskeflåten er opptatt av å verne sårbare havområder mot forurensing som
kan få alvorlige konsekvenser for fiskebestandene. De siste årene har det vært et spesielt fokus på følgene av oljeleting, særlig i de viktige oppvekstområdene på Møresokkelen og i Lofoten/Vesterålen. Gjennom Forvaltningsplanene for Barentshavet og Norskehavet er områdene inntil videre skjermet for oljevirksomhet, men oljeindustrien er sterkt interessert i å åpne områdene.

Havfiskeflåtens Miljøpris for 2009 går til en aktør, som med stor faglig tyngde har dokumentert viktigheten og sårbarheten av sentrale gyteområder langs kysten. Aktøren har dokumentert grundig hvilke følger et uhell i eventuell oljevirksomhet i slike områder kan få for sentrale fiskebestander. Gjennom høringsuttalelser, rapporter og kronikker har aktøren brakt standpunktene tydelig og uredd fram i det offentlige rom.

Havfiskeflåtens Miljøpris for 2009 tildeles Havforskningsinstituttet."