Vil utnytte marint biråstoff bedre

– Norge er i dag en stor sjømatnasjon men det er ikke gitt at veksten vil fortsette. Vi må tørre å tenke nytt og legge forholdene til rette for nyskaping, mener Fride Solbakken.

Utnyttelse av marint biråstoff er et område der verdiskapingspotensiale er høyt, sa politisk rådgiver Fride Solbakken (Ap) i Fiskeri- og kystdepartementet, da hun åpnet årets RUBIN-konferanse «Marint biråstoff for økt verdiskaping og bærekraft» på Hell onsdag 3. februar.

– I dag utnyttes rundt 76 prosent av marint biråstoff. Bedre utnyttelse av fisken og biråstoffet er i tråd med Regjeringens politikk for utvikling av en bærekraftig marin sektor. Bedre utnyttelse kan bidra til mer mat, ernæringsmessig sunne produkter og en rekke andre nye produkter, sa Fride Solbakken.

– Men vi trenger kunnskap, investeringer og langsiktig satsing for å lykkes i et internasjonalt marked. Derfor må forskningsmiljøer, næring og myndighetene samarbeide. Det må være et felles ansvar, sa Solbakken.

RUBIN koordinerer utvikingen av biråstoff i Norge, og arbeider for økt utnyttelse av hele fisken og økt verdiskaping av biråstoffet. Konferansen er den store møteplassen for alle som arbeider med verdiskaping av marint biråstoff, og arrangeres i år for femte gang.

Les mer
Se hele talen her
Mål for utnyttelse av marint biråstoff - Muligheter og utfordringer