Vil utnytte marint biråstoff bedre

- Norge er i dag en stor sjømatnasjon men det er ikke gitt at veksten vil fortsette. Vi må tørre å tenke nytt og legge forholdene til rette for nyskaping, mener Fride Solbakken.

Utnyttelse av marint biråstoff er et område der verdiskapingspotensiale er høyt, sa politisk rådgiver Fride Solbakken da hun åpnet årets RUBIN-konferanse ”Marint biråstoff for økt verdiskaping og bærekraft” på Hell onsdag 3. februar.

- I dag utnyttes rundt 76 prosent av marint biråstoff. Bedre utnyttelse av fisken og biråstoffet er i tråd med Regjeringens politikk for utvikling av en bærekraftig marin sektor. Bedre utnyttelse kan bidra til mer mat, ernæringsmessig sunne produkter og en rekke andre nye produkter, sa Fride Solbakken.

- Men vi trenger kunnskap, investeringer og langsiktig satsing for å lykkes i et internasjonalt marked. Derfor må forskningsmiljøer, næring og myndighetene samarbeide. Det må være et felles ansvar, sa Solbakken.

RUBIN koordinerer utvikingen av biråstoff i Norge, og arbeider for økt utnyttelse av hele fisken og økt verdiskaping av biråstoffet. Konferansen er den store møteplassen for alle som arbeider med verdiskaping av marint biråstoff, og arrangeres i år for femte gang.

Les mer
Se hele talen her
Mål for utnyttelse av marint biråstoff - Muligheter og utfordringer