Klimaendringenes påvirkning på naturressursene

Hvordan påvirker klimaendringene naturressursene våre?

Og hvordan kan de nordiske landene best forberede seg på klimaendringenes konsekvenser for naturressurser og matproduksjon i vår region?

18 millioner

Det nye klimaprogrammet: "Climate Change Impacts, Adaptation and Mitigation in Nordic Primary Industries" bidrar til å fremme forskning innenfor dette feltet, med et budsjett på 18 millioner norske kroner over en fireårsperiode.

Klimaprogrammet er et tematisk nettverksprogram utviklet av Nordisk Ministerråd, i samarbeid med NordForsk, som slik navnet tilsier, skal forske på klimaendringenes påvirkning på naturressurser i Norden.

Konsekvenser av klimaendringene

Programmet tar for seg konsekvensene som klimaendringene har på naturressursene i den nordiske regionen. Resultatene fra programmet skal brukes i utarbeidelsen av en klimapolitikk innenfor dette området, skriver NordForsk på sin hjemmeside.

Utlysing

Midler til nordiske forskernettverk utlyses i dag, 24. juni 2009, av Nordisk Ministerråd i samarbeid med NordForsk. Programmet er en del av de nordiske statsministrenes satsing på globalisering, hvor de nordiske landene søker nye felles løsninger på globale utfordringer.

Forskere og forskergrupper med samarbeid mellom minimum tre nordiske land, eller to nordiske og et baltisk land, kan søke om støtte for forskning innenfor dette programmet. Resultatene fra programmet skal brukes i utarbeidelsen av en klimapolitikk innenfor dette området.

Fem ulike tema

Klimaprogrammet har fem ulike tema innenfor områdene fiskeri, landbruk, skogbruk og mat:

 1. Dyre- og plantehelse
 2. Vern, tilpasning og bruk av genetiske ressurser
 3. Effekter og tiltak innenfor produksjonssystemer for melk, kjøtt og korn
 4. Effekter og tiltak innenfor produksjonssystemer for fisk
 5. Bærekraftig produksjon av biomasse og karbonfangst fra økosystemer på land

Finansiering

 • Forskningsprogrammet har et budsjett på NOK 18 millioner over en fireårsperiode.
 • Et nettverk kan søke om maksimalt NOK 820.000 kroner i årlig støtte.
 • Nettverkets egenfinansiering må være minimum 60 % av det totale budsjettet.
 • Nettverkets varighet er maksimum fire år.
 • Søknadene må involvere samarbeid mellom minimum tre nordiske land, eller to nordiske og et baltisk land.
 • Et overordnet prinsipp er at aktiviteter innenfor disse nettverkene skal støtte nordisk samarbeid. Den nordiske finansiering skal fremme relevante nasjonale aktiviteter, og tilføre nordiske dimensjoner.