Advarer mot notsprenging

Silda står så tett på Mørekysten at det ved sildefiske er fare for svært store sildekast og notsprenging. Kystvakten har nå sendt ut en aktsomhetsmelding til fiskeflåten.

Les meldingen her:

Melding frå Kystvakten til fartøy i fiske etter norsk vårgytende sild på Mørekysten

Silda står i tette konsentrasjoner, noe som kan resultere i store kast/ hal. Slike kast/hal kan føre til notsprengninger som igjen kan resultere i neddreping av sild.

På bakgrunn av dette har Kystvakten følgende oppfordring til fiskerne:

Fartøy som deltar i fiske etter norsk vårgytende sild, blir anmodet om å vise spesiell aktsomhet i utøving av fisket. Fartøyene oppfordres til ikke å sette ut not eller trål i de områdene der det er tett konsentrasjonen av sild.

Ved gjentatte notsprengninger eller slipping som kan resultere i neddreping, vil det blir foreslått for Fiskeridirektoratet å innføre dagstenging.

KV Ålesund og KV Njord vil overvåke sildefisket framover.