– Vil beholde kompetanse i fiskerinæringa

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen åpnet i dag konferansen Håp i Havet i Tromsø.

– Gjennom et tilrettelagt rekrutteringsarbeid skal vi knytte næringa sammen med de gode hodene og flinke hendene, slik at vi også i framtida skal kunne beholde den bredden av kompetanse som i dag er i næringa, sa fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen da hun åpnet konferansen Håp i Havet i Tromsø i dag.

– Kritiske nøkkelfaktorer

– Tilgang på kunnskap og kompetanse er kritiske nøkkelfaktorer for fiskerinæringas konkurranseevne. At unge mennesker tar et valg til fordel for næringa, gir meg trygghet om at vi også i framtida skal kunne besette stillinger som er nødvendige for at vi skal kunne utnytte ressursene våre på en god og bærekraftig måte, fortsatte Lisbeth Berg-Hansen.

Håp i Havet

Håp i Havet er en årlig konferanse som arrangeres av studentene ved Norges Fiskerihøgskole og Handelshøgskolen i Tromsø. I tillegg til å ha et godt faglig innhold innen fiskeri, økonomi og biovitenskap, skal konferansen fungere som et bindeledd mellom studenter, forskning og næringsliv. I år har konferansen temaet ”Veien videre”, melder Fiskeri- og kystdepartementet.