Russisk fisk kan ikke eksporteres til EU

Fiskeri- og kystdepartementet har sendt ut et brev med presiseringer om IUU forordningen og hvordan EU forholder seg til import av fisk av russisk opprinnelse, nå som EU krever fangstsertifikater.

Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) er informert om at flere næringsaktører og eksportører blant annet stiller spørsmål om status i forhold til russisk fisk på norske fryselagre og som kan tenkes å bli eksportert til EU.

Departementet er informert om at dette er fisk som er fisket etter 1. januar 2010 og importert til Norge, og at det kan være snakk om betydelige mengder.

FKD viser til at næringsaktørene har blitt informert løpende gjennom 2009 om hvordan de skal forholde seg til importert råstoff som blandes med norsk fisk ubearbeidet eller bearbeidet, for videreeksport til EU.

Les også: Åpnet portal for fangstsertifikater 30.09.2009

Kan ikke importere uten fakgstsertifikat

FKD understreker at i henhold til EUs IUU-regelverk, kan ikke fisk importeres til EU etter 1. januar uten fangstsertifikat.

Hvis det i Norge blandes råstoff fra andre tredjeland (her: Russland) i produksjonen, må en forsendelse også ha fangstsertifikat fra dette landet samt norsk produsenterklæring, før det kan importeres til EU.

For eksempel vil man ved innblanding av russisk råstoff i norsk bearbeidingsproduksjon, måtte vedlegge et russisk fangstsertifikat for å kunne eksportere til EU.

Russland er ikke klar med fangstsertifikat

Status pr. 29. januar 2010 er at Russland ikke har notifisert Kommisjonen om hvilken myndighet som skal utstede og validere russiske fangstsertifikat.

EU kommisjonen gjør også utrykkelig oppmerksom på all russisk fisk fanget fra 1. januar 2010 og frem til det tidspunktet Kommisjonen har mottatt nødvendig notifikasjon fra russiske myndigheter, ikke kan importeres til EU.

Dette gjelder også for norske forsendelser hvor det inngår russisk råstoff.

Når EU mottar notifikasjonen, skal kontrollmyndigheten validere fangstsertifikatene på forskriftsmessig måte, før mulig godkjenning.

Kan ikke "tilbakedatere" etter godkjenning

Kommisjonen presiserer i samme meddelelse at det heller ikke vil være lov å importere russisk fisk som følges av retroaktivt validerte fangstsertifikater.

Det er derfor ikke mulig å "tilbakedatere" fangstssertifikater for fangster tatt fra tidsperioden før russisk kontrollmyndighet er utpekt og notifisert.

Inntil EU har mottatt og godkjent russisk notifikasjon kan norske myndigheter ikke utstede og bekrefte den nødvendige dokumentasjon som kreves for importert russisk råstoff med destinasjon EU.

I lys av de forhold som er beskrevet ovenfor, er det klart at russisk råstoff vil bli avvist på grensekontrollstasjonene i EU, presiserer FKD i brevet.