BLAST lanserte nye nettsider

EU-prosjektet BLAST har fått sine egne nettsider. Kystverket deltar i flere av gruppene i prosjektet, som skal samhandle informasjon fra land og sjø.

Prosjektet er et samarbeid mellom seks land i Nordsjøregionen, og ledes Statens kartverk Sjø.

Fra Kystverket i Norge, deltar syv personer fra blant andre Senter for los og VTS, Kommunikasjons- og informasjonsavdelingen, og Senter for transportplanlegging, plan og utredning, melder Kystverket.

Du kan besøke prosjektets hjemmeside her: blast-project.eu.

Hovedmålet til BLAST er å styrke kystsoneforvaltningen og sikkerheten til sjøs – med klimaendringer som bakteppe. Det skal blant annet jobbes med å finne gode løsninger for harmonisering av data fra land og sjø, samt å utvikle nye planleggings- og visualiseringsverktøy.

BLAST er et treårig prosjekt som startet høsten 2009. På prosjektets nye hjemmeside vil man finne informasjon om det pågående arbeidet, og resultater fra de forskjellige arbeidsgruppene i prosjektet vil publiseres fortløpende.

Les også: Startet EU-prosjektet BLAST 03.11.2009