Island endrer ikke lodderegulering

Fiskeri-og kystdepartementet har etter anmodning fra Fiskebåtredernes Forbund bedt Island vurdere endringer i reguleringen av det norske loddefisket ved Island.

Spørsmålet gjaldt både adgang til fiske sør for 64 30 N, og eventuelt fiske etter 15. februar. Island vil foreløpig ikke endre reguleringen, melder Fiskebåtredernes Forbund (Fiskebåt).

I sitt svar legger islandske myndigheter til grunn at forskningsdataene som foreligger viser at det skal være grunnlag for et fiske nord for 64.30 N de kommende 10-14 dagene. Island er derfor ikke innstilt på å endre denne reguleringen med det første. Island vil imidlertid se på saken på nytt om forholdene ikke bedrer seg.

Det kommer fram i svaret fra islandske myndigheter at lodda i følge dataene fra 22.-29. januar, vandrer noe lenger øst og nordøst fra kysten enn det som har vært vanlig de siste årene, skriver Fiskebåt.