Matlovpakken trer i kraft 1. mars

På bakgrunn av informasjon sendt fra Island vil EUs hygiene- og kontrollregelverk tre i kraft i Norge 1. mars 2010.

Dette innebærer at de norske forskriftene som gjennomfører hygiene- og kontrollforordningene også trer i kraft 1. mars.

Forskriftene gjennomfører Food Law, Kontrollforordningen og Hygienepakken.

Forskriftene

De forskriftene som trer i kraft 1. mars er:

  • Forskrift 19. desember 2008 nr. 1618 om dypfryste næringsmidler
  • Forskrift 19. desember 2008 nr. 1619 om endring i forskrift om hygiene og kontroll ved produksjon og omsetning av kjøtt fra sjø pattedyr (sjøpattedyrforskriften)
  • Forskrift 22. desember 2008 nr. 1620 om allmenne prinsipper og krav i næringsmiddelregelverket
  • Forskrift 22. desember 2008 nr. 1621 om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler, og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften)
  • Forskrift 22. desember 2008 nr. 1622 om særlige regler for gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum
  • Forskrift 22. desember 2008 nr. 1623 om næringsmiddelhygiene
  • Forskrift 22. desember 2008 nr. 1624 om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse

Samtidig blir en rekke forskrifter opphevet eller endret:

  • Forskrift 22. desember 2008 nr. 1635 om oppheving og endring i forskrifter som følge av fastsettelse av forskrift om næringsmiddelhygiene, forskrift om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse, forskrift om særlige regler for gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum og forskrift om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr