Matlovpakken trer i kraft 1. mars

På bakgrunn av informasjon sendt fra Island vil EUs hygiene- og kontrollregelverk tre i kraft i Norge 1. mars 2010.

Dette innebærer at de norske forskriftene som gjennomfører hygiene- og kontrollforordningene også trer i kraft 1. mars.

Forskriftene gjennomfører Food Law, Kontrollforordningen og Hygienepakken.

Forskriftene

De forskriftene som trer i kraft 1. mars er:

Samtidig blir en rekke forskrifter opphevet eller endret: