Sier igjen nei til prøveboring ved Sularevet

Kaldvannskorallen Lophelia pertusa. Foto: Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet mener man bør unngå oljeboring i ett av de viktigste områdene for dypvannskoraller i verden, og stiller seg negativ til en ny søknad om oljevirksomhet på Sularevet.

Havforskningsinstituttet (HI) har nylig gitt en høringsuttalelse om utslippstillatelse i forbindelse med boring av en letebrønn 6407/17-3, som også ligger innenfor verneområdet rundt Sularevet. Her er det søkt om å få slippe ut 1500 tonn kjemikalier. Ikke alle nødvendigvis giftige, men de gir likevel grunn til bekymring.

Revet er allerede vernet for bunntråling og flagget høyt som marint verneområde av norske myndigheter.

Havforskningsinstituttet frarådet også utslippstillatelse i forbindelse med en høringsuttalelse i mai 2009. Her gikk instituttet igjennom de mulige effektene partikkelforurensing kan ha på korallrev som en følge av utslipp av borekaks, melder Havforskningsinstituttet.

Nå er det ønske om ny aktivitet innenfor området som allerede er vernet for bunntråling.

– Har store og viktige korallrev

– Området inneholder en rekke store og viktige korallrev som er godt kartlagt og beskrevet. Sula korallvernområde er foreslått som et av verneområdene i den nasjonale planen for marine verneområder, skriver HI i uttalelsen.

– Norske myndigheter har også meldt inn Sula korallvernområde som et OSPAR MPA (Oslo-Paris konvensjonen Marine Protected Area). Dette er nå akseptert, og Sula inngår i det internasjonale OSPAR-nettverket av marine verneområder i Nordøst-Atlanteren, skriver HI videre.

– Norske myndigheter har således hevet statusen til dette verneområdet fra nasjonalt til internasjonalt nivå, påpeker HI.

– Havforskningsinstituttet mener at det er spesielt at oljemyndighetene tillater oljevirksomhet i et område som er vernet mot bunntråling.

– Området er beskyttet fordi det har spesielle kvaliteter, og prinsipielt mener vi at man bør unngå menneskelig aktivitet i dette området som er vurdert å være et av de viktigste dyptvannskorallområdene i verden, skriver Havforskningsinstituttet i høringsutalelsen.