Royal Greenland vil foreløpig ikke privatiseres

Først når røde tall er snudd til pluss, vil en privatisering være verdt å vurdere, mener adm.dir. Flemming Knudsen.

Konsernet tapte 210 mill. danske kroner i regnskapsåret 2008/2009.

– På lengre sikt er det verdt å vurdere, men akkurat nå mener jeg det er en feil beslutning, sier administrerende direktør i Royal Greenland, Flemming Knudsen, til KNR.

– Vi synes det er viktig å først få Royal Greenland på bena igjen som et sterkt selskap. Og så kan man til den tid vurdere om man vil gjøre noe med eierskapet, sier Knudsen.

Royal Greenland AS med over 2.000 ansatte, er en av verdens største leverandører av fisk og skalldyr. Selskapet har 855 ansatte på Grønland, 297 ansatte i Danmark, og 928 ansatte øvrige steder.

Les også: Royal Greenland tapte 210 mill. kroner

Fagforeningene er splittet

De siste månedene har både arbeidsgiverforeningen og fagforeningene gitt uttale til spørsmålet om Royal Greenland bør privatiseres eller ikke.

Grønlands arbeidsgiverforening har opprettholdt en varm anbefaling fra tidligere, om at konsernet helt eller delvis bør selges til private eiere.

På motsatt side av bordet er fagforeningene splittet i saken. KNAPK mener, at en privatisering vil få fiskeprisene til å stige. SIK frykter imidlertid at det vil bety nedleggelse av mottaksanlegg som ikke kan drive uten støtte, og at det dermed fører til mer arbeidsledighet.

Konsernsjefen frykter økende arbeidsledighet

Konsernsjef Flemming Knudsen tror ikke at fiskeprisene vil øke fordi om selskapet privatiseres. Snarere kan en privatisering skape sosiale problemer på Grønland, mener han.

– Man kan tenke seg at en privatisering fører til at man for eksempel legger ned mange av landanleggene fordi det kan svare seg for flåteleddet eller andre anlegg. Det vil bety økende arbeidsledighet, sier Knudsen.