Eierendringer for Bodø Sildoljefabrikk

Austevoll Seafood ASA melder i dag at det er gjort endringer i eiersammensetningen for Bodø Sildoljefabrikk AS.

Welcon Invest AS (WI), et 50prosent eid selskap av Austevoll Seafood ASA, har inngått en avtale med sine medaksjonærer i Bodø Sildoljefabrikk AS (BSF), i hvilket selskap WI eier 40 prosent av aksjene.

I medhold av den inngåtte avtale og de transaksjoner som planlegges, vil WI bli eier av 50 prosent av aksjene i BSF.

Den andre hovedgruppe aksjonærer, konsentrert omkring Torrissen - familien i Bodø, samler sitt eierskap i et nytt holdingselskap, BSF Holding AS (BSFH), og vil eie 66,67 prosent av aksjene i dette selskapet.

WI vil eie 16,66 prosent av aksjene i BSFH.