Kan gi økt sjøsikkerhet i Barentshavet

En ny tjeneste for måling og rapportering av værforhold, kan gi økt sikkerhet for skipstrafikken i Barentshavet.

Tjenesten er etablert av Kystverket i samarbeid med Statens Strålevern, Fugro Oceanor og Statoil.

Det er snakk om bøyer som måler og rapporterer værforhold viktig for trygg navigasjon i havområdet, melder Kystverket.

De tre bøyene er plassert på ulike plasser i havområdet. De måler vind (retning og hastighet), strøm (retning og hastighet) bølgehøyde (significant/gjennomsnitt og makshøyde) temperatur (luft og vann), luftfuktighet og flere andre parametre, som kan være til hjelp når brukere av havområdene planlegger sin ferdsel i området.

Den nye tjenesten er operativ hele døgnet, hele året, for alle. Og målingene presenteres både i talltabeller og grafer.

– Dette vil kunne være et nyttig verktøy for både fiskeflåten, bulkskip, tankbåter, og cruiseskip, for å forebygge ulykker og minimere risikoen for uønskede hendelser til sjøs. Hurtigruta er en av profesjonelle brukerne som vil ha nytte av den nye tjeneste, forteller Ulf Klevstad, prosjektansvarlig hos Kystverket.