Kan gi økt sjøsikkerhet i Barentshavet

En ny tjeneste for måling og rapportering av værforhold, kan gi økt sikkerhet for skipstrafikken i Barentshavet.

Tjenesten er etablert av Kystverket i samarbeid med Statens Strålevern, Fugro Oceanor og Statoil.

Det er snakk om bøyer som måler og rapporterer værforhold viktig for trygg navigasjon i havområdet, melder Kystverket. 

De tre bøyene er plassert på ulike plasser i havområdet. De måler vind (retning og hastighet), strøm (retning og hastighet) bølgehøyde (significant/gjennomsnitt og makshøyde) temperatur (luft og vann), luftfuktighet og flere andre parametre, som kan være til hjelp når brukere av havområdene planlegger sin ferdsel i området.

Den nye tjenesten er operativ hele døgnet, hele året, for alle. Og målingene presenteres både i talltabeller og grafer.

Se den nye tjenesten her: Data Presentation System - Barents Sea

- Dette vil kunne være et nyttig verktøy for både fiskeflåten, bulkskip, tankbåter, og cruiseskip, for å forebygge ulykker og minimere risikoen for uønskede hendelser til sjøs. Hurtigruta er en av profesjonelle brukerne som vil ha nytte av den nye tjeneste, forteller Ulf Klevstad, prosjektansvarlig hos Kystverket.

Kystverket tilbyr tilsvarende tjeneste for utsatte havområder lengre sør.

Se en oversikt her: Bølge- og strømvarsling