Nærmer seg mulig tiltale på Træna

TRÆNA: Fiskefusksaken mot Modolv Sjøset Pelagic AS er nesten ferdig etterforsket, og politiet starter nå en påtalemessig gjennnomgang av saken.

Det var i september 2007 at politiet gikk til razzia mot fiskebedriften på Træna, etter å ha mottatt anmeldelse fra Fiskeridirektoratet, som hadde mistanker om fiskefusk.

Bedriften ble mistenkt for å ha manipulert med tall fra innveiing av fiskefangst fra leverandørene. Det betyr i så fall at fiskerne kan ha fått registrert for lave fangstvekter og dermed fått for lite betalt, opplyser Rana Blad.

Etterforskningen har tatt lang tid, noe som delvis skyldes at det i mellomtiden har foregått et skifte av jurist med ansvar for saken. Daglig leder Geir Sjøset har tidligere slått fast at bedriften ikke har noe å skjule, og bedriften har hele tiden samarbeidet med politiet.

Underveis i etterforskningen har både bedriften og to av medarbeiderne blitt siktet i saken.

Politiadvokat Nina Lunde, som nylig overtok som leder av politidistriktets Øko-team, sier at saken er ferdig etterforsket - i den forstand at en nå kan starte på en påtalemessig gjennomgang.

– Dette for å avklare om vi har tilstrekkelig i forhold til påtalespørsmålet, eller om vi må gjøre flere etterforskningsskritt, sier Lunde.

Hun regner med at en avklaring om påtale eller ytterligere etterforskingen vi skje de nærmest månedene.

– Vi må ta sikte på at det kan skje i løpet av våren, sier Øko-teamleder, Nina Lunde.