Vesterålen Fiskeripark øker staben

ØKSNES: Vesterålen Fiskeripark ble etablert i år 2000, på initiativ fra regionrådet. Selskapet er det eneste innovasjonsselskapet i Vesterålen med regional opprinnelse.

– Vi er per i dag fire ansatte, og nå i ferd med å rekruttere en femte medarbeider. Det sier daglig leder Svein Egil Stavem til Vesterålen Online.

Vesterålen Fiskeripark, som eies av rundt 50 private og offentlige aktører, jobber ikke bare regionalt, men også både nasjonalt og internasjonalt.

– Vi er ”næringsnære”, i den forstand at fiskeriparken er i umiddelbar kontakt med aktørene i fiskeribransjen. Det er ikke slik noen tror at innovasjon må skje fra byene, i alle fall ikke når det gjelder fiskerinæringen, samstemmer Anne-Linn Nygård og Svein Egil Stavem ved fiskeriparken.

– Det vi jobber med handler blant annet om omstillinger, markedsarbeid, undersøkelser, nettverksarbeid rettet mot Europa, Afrika og Asia, blant annet. Det er et stort sprik i hvilke typer henvendelser vi får. Eksempelvis er vi bedt om å være hovedansvarlig for Arena Nordlands stand under fiskerimessa Nor-Fishing i Trondheim senere i år. Det samme gjelder for den store fiskerimessa i Brüssel, opplyser Svein Egil Stavem.

– Vi får prosjekter og oppgaver som vi utfører på vegne av våre oppdragsgivere, som er svært kompetente innenfor sine felt. Vi ser eksempelvis at ulike bedrifter kan ha glede og nytte av å jobbe sammen mot felles mål. Der kan vi i mange tilfeller ha en svært nyttig koordinerende funksjon, sier Stavem til nettstedet.