Blodrødt fra Aker Biomarine

Aker Biomarine ASA sitt resultat før skatt endte på minus 111 millioner kroner i fjerde kvartal 2009. For året som helhet tapte selskapet 304 millioner kroner.

Aker Biomarine ASA la i dag frem regnskapet for fjerde kvartal 2009 og for året som helhet.

Driftsinntektene ble 41 millioner kroner i 4. kvartal, og 145 millioner kroner for året som helhet. Med andre ord ble det negative resultatet mer enn dobbelt så høyt som den totale omsetningen.

I fjerde kvartal hadde selskapet spesielle driftsposter på minus MNOK 38, som i det vesentligste knytter seg til nedskrivning av immaterielle eiendeler knyttet til segmentet Øvrig Virksomhet og Elimineringer.

– Aker BioMarine viser fortsatt fremgang i fjerde kvartal med omsetningsvekst og bedret kontantstrøm fra driften, heter det i en børsmelding fra selskapet.

Salget av Superba(TM) Krill ble i fjerde kvartal 24,8 tonn, noe som er en økning på 48 prosent sammenlignet med tredje kvartal. Salget av den høyverdige fôringrediensen Qrill(TM) var 57 prosent høyere enn fjerde kvartal 2008, men falt noe tilbake sammenlighet med tredje kvartal 2009.

Ved utgangem av 2009 hadde Aker BioMarine em samlet gjeld til Aker på 956 millioner kroner. Nå planlegger selskapet en refinansiering.