Fiskets gang uke 5 i 2010

Norges Sildesalgslag melder om fremdeles godt fiske på NVG-silda, om start og slutt på loddefisket ved Island, og om de første fangstene av kolmule fra EU sonen.

Videre meldes om slutt i fisket etter havbrisling, og om bare en makrellfangst fra utenlandsk båt.

NVG-sild

En ny stor uke med nvg-sild. 73.860 tonn ble ukens sluttall og av dette har kystflåten stått for 51.477 tonn, deres største uke så langt i år, oppsummerer salgsleder Odd Fredrik Andersen i Norges Sildesalgslag.

Ringnotfartøyene tok 6.318 tonn norsk vårgytende sild, trål 8.655 tonn og resten, ca. vel 7.400 tonn, kom fra utenlandske fartøy.

Ukens snittpris til konsum ble kr 2,13, en nedgang på 4 øre fra uken før. Fisket foregår nå mest på Møreområdet og helt sør til Stadt, men en del av flåten er igjen i nord og fisket er fremdeles bra her.

Loddefisket ved Island

Etter hasteåpningen av loddefiske ved Island forrige helg var de første båtene i fangsting tirsdags kveld / natt til onsdag. Første innmelding fikk vi torsdag kveld og søndag morgen hadde alle deltagende fartøy tatt sin kvote. Av dette ble ca 11.900 tonn landet på Island, noe til samfengt lodde og noe til mel /olje. Til Norge kom 10.500 tonn til samfengtproduksjon, mens resten gikk enten til mel/olje på Færøyene og/eller til samfengtproduksjon i Peterhead.

Prisnivået på denne lodda ligger på fra kr 1,80 til kr 2,15 til konsum og ca. kr 1,60-1,65 til mel/olje, opplyser Andersen.

Det meldes om god kvalitet på lodda fra de båtene som er kommet til sine respektive mottaksanlegg i Norge.

Barentshavslodda

Først i uken ble engasjementet med de to leitefartøyene H. Østervold og Rogne avsluttet, uten at det var funnet fangstbare registreringer av lodde i norsk sone i Barentshavet.

Samtidig ble fisket åpnet i NØS sør om N 74 grader og vest om Ø 30 grader, og også øst for 30 graden, men da måtte fartøyene ha med inspektør ombord. Siden ble det også åpnet for fiske i Russisk sone, også her med krav om inspektør. Det kjennes ikke til at det er fartøy som har startet dette fiske.

Fra Murmansk meldes det om at en del båter er i gang med loddefiske i russisk sone, men lodda er små og det er lite fangsting.

Havbrisling

Mandag og tirsdag avsluttet de tre siste båtene sitt fiske etter havbrisling. Siden nyttår er det fisket 3.160 tonn, som er levert til mel / olje i Norge og på Færøyene til priser på fra kr 1,50 til kr 1,75.

Makrell

Denne uken er det bare meldt inn og landet én makrellfangst fra utenlandske fartøy. Fangsten var på 1.160 tonn.

Kolmule

De første fangstene av kolmule fra EU sonen denne sesongen ble meldt inn denne uken og ukeresultatet ble 4 fangster på til sammen 6.250 tonn, opplyser salgsleder Andersen i Norges Sildesalgslag.