Høring om forskrifter relatert til hygienepakken

Mattilsynet sender nå på høring et utkast til forskrift om endring av flere forskrifter som inngår i hygienepakken.

På vegne av Helse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, og Fiskeri- og kystdepartementet sender Mattilsynet ut på høring et utkast til forskrift om endring av flere forskrifter som inngår i hygienepakken.

Forordning (EF) nr. 1161/2009 og forordning (EF) nr. 1162/2009 endrer:

  • Forskrift 22. desember 2008 nr. 1624 om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse.
  • Forskrift 22. desember 2008 nr. 1622 om særlige regler for gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum.
  • Forskrift 22. desember 2008 nr. 1621 om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften).

Disse forskriftene trer i kraft 1. mars 2010.

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1162/2009 gir overgangsbestemmelser til forordning (EF) nr. 853/2004, 854/2004 og 882/2004.

Det er fortsatt konstatert utfordringer på enkelte områder, og det er derfor behov for visse overgangsordninger så lenge arbeidet med revisjon av hygienepakken pågår. Overgangsordningene gjelder til 31. desember 2013.

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1161/2009 gir regler for unntak fra kravet om opplysninger om næringsmiddelkjeden. Forordningen gir unntak fra kravet om at informasjon om slaktedyr skal ankomme slakteriet minst 24 timer før dyrene ankommer slakteriet.

Mattilsynet vil avholde et høringsmøte om saken. Dette møtet vil bli avholdt i Mattilsynets lokaler på Adamstua den 16. februar 2010 klokken 12.00. Påmelding til dette høringsmøtet gjøres direkte på mail til saksbehandler Cecilie Ruud på cecilie.ruud @ mattilsynet.no innen torsdag 11. februar 2010, opplyser Mattilsynet.

Høringsfristen er satt til 26. februar 2010.

Les også: Matlovpakken trer i kraft 1. mars 05.02.2010