Oljedirektoratet har kjøpt ut 100 fiskere

ODs seismikkinnsamling starter 29. juni. 100 fiskere har undertegnet frikjøpsavtale. Innsamlingen av 3D-seismikk starter først i Vesterålen (Nordland VII) med fartøyet Geo Pacific.

Innsamlingen i Troms II blir et par dager forsinket. Det er Ocean Explorer som skal gjennomføre innsamlingen i Troms II. Den seismiske datainnsamlingen er planlagt avsluttet 9. august.

For å gjøre det mulig å gjennomføre undersøkelsen, har Oljedirektoratet (OD) inngått en frikjøpsavtale med rundt 100 fiskere i de aktuelle områdene. Avtalen innebærer at fiskerne blir kompensert for å la være å fiske når det kan være til hinder for seismikkinnsamlingen. De kan likevel fiske når seismikkfartøyene ikke er i deres fiskeområde, skriver Oljedirektoratet i en pressemelding.

Omfattende følgeforskning

I forbindelse med seismikkinnsamlingen i Vesterålen skal det gjennomføres et omfattende og banebrytende følgeforskningsprosjekt. Formålet er å studere skremmeeffekt av seismikk på en del viktige kommersielle fiskearter. Dette er det største prosjektet i sitt slag som er gjennomført på verdensbasis.

I tillegg til å finne ut mer om ulike fiskearters reaksjon på de seismiske trykkbølgene, skal forskerne studere hvor lang tid det tar før fisket normaliseres etter at seismikkinnsamlingen er avsluttet. Studiene av skremmeeffekten skal knyttes opp mot akustiske målinger.

Fem fiskefartøyer

Det er leid inn fem fiskerfartøyer som skal drive prøvefiske før, under og etter seismikkinnsamlingen. I tillegg skal forskningsfartøyet Håkon Mosby delta i prosjektet.

Det er Havforskningsinstituttet som utfører forskningsprosjektet, som finansieres over det budsjettet Stortinget har bevilget til Oljedirektoratets seismikkinnsamling.

Forskningsprosjektet skal gjennomføres i den nordlige delen av seismikkområdet i Vesterålen (Nordland VII). Prøvefisket startet allerede 17. juni, 12 dager før seismikkinnsamlingen kommer i gang.

Dette prosjektet følges med stor interesse, både av fiskerinæringen, av fiskernes organisasjoner og av petroleumsnæringen. Prosjektet kan gi ny og nyttig informasjon, det er derfor svært viktig at det blir gjennomført.

Myndighetenes seismikkinnsamling i dette spesielle området i Vesterålen gir en enestående mulighet til å skaffe ny og etterspurt kunnskap. En forutsetning for å gjennomføre forskningsprosjektet er at den planlagte seismikkinnsamlingen i Vesterålen får gå som planlagt.

200 millioner kroner

Stortinget bevilget i høst 200 millioner kroner til ODs datainnsamling sommeren 2009. Av dette beløpet blir 25 millioner kroner brukt til følgeforskningsprosjektet, og frikjøpsordningen for fiskere er beregnet til å beløpe seg til om 13-15 millioner kroner.

Det er Stortinget som er oppdragsgiver for ODs seismiske datainnsamling. Da Stortinget behandlet helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten i 2006, ble det samtidig vedtatt at OD skulle gjennomføre en geologisk kartlegging av Nordland VII og Troms II med tanke på mulige petroleumsforekomster.

Informasjon fra ODs kartleggingsarbeid skal være med å danne grunnlaget når forvaltningsplanen skal behandles på nytt i 2010. Sommerens seismikkinnsamling avslutter ODs kartlegging i dette området. I alt har Stortinget bevilget 410 millioner kroner til dette arbeidet, skriver Oljedirektoratet.