Aker ber retten stanse Berlevåg Kongekrabbe

BERLEVÅG: Aker Seafoods AS ber retten om midlertidig forføyning mot Polar Berlevåg Kongekrabbe AS, for å få stanset bedriftens mottak av hvitfisk.

Bakgrunnen er at Aker Seafoods har en klausul med utleier av kongekrabbelokalene, om at det ikke skal være konkurrerende hvitfiskproduksjon i bygningsmassen, og at leietaker Berlevåg Kongekrabbe nå stikk i strid med klausulen, har startet med mottak av hvitfisk.

I 2005 kjøpte Berlevåg kommune tomme lokaler av Berlevåg Fiskemottak. Kjøpet inneholdt en tinglyst klausul om at det ikke kunne startes konkurrerende virksomhet på hvitfisk i bygningsmassen. Berlevåg Kongekrabbe leier lokaler av det kommunalt eide selskapet Berlevåg Marine Næringspark AS, har avisa Finnmarken opplyst tidligere.

Krever midlertidig forføyning

Tirsdag i forrige uke satte partene seg rundt forhandlingsbordet, men kom ikke frem til en løsning. Aker Seafoods tar derfor saken til retten, meldte Finnmarken mandag kveld.

Mandag i kommende uke skal partene møte til muntlig forhandling i Øst-Finnmark tingrett.

Aker vil der be om en såkalt midlertidig forføyning. Noe som vil si at krabbemottaket må stanse med hvitfiskproduksjon til saken er avklart.

Krabbesesongen er så å si over, og krabbeproduksjonen vil ikke starte igjen før til sommeren. Hvitfiskproduksjonen skulle være en biinntekt for krabbemottaket i mellomtiden, skriver avisa.

Kommunen ber bedriften stanse mottaket av hvitfisk

Styreleder i næringsparken og rådmann i Berlevåg kommune, Bjørn Ove Persgård, er enig i at det er en klausul som forbyr mottak av hvitfisk, og har bedt krabbemottaket om å stanse hvitfiskproduksjonen.

– Det akter vi ikke å gjøre. Leiekontrakten vår sier ingenting om at vi ikke kan drive med hvitfisk, sier Langøy, daglig leder for mottaket.

Bedriften anser seg som tredjepart i saken.

Rrådmann Bjørn Ove Persgård, som også er styreleder i næringsparken, mener derimot at saken handler om en uenighet mellom krabbemottaket og Aker Seafoods på nabotomta. Han vil overfor avisa ikke uttale seg om det er aktuelt for kommunen å si opp leieavtalen.