LU bidrar til å videreutvikle linefiske

Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag (LU), bevilger 250.000 kroner til en internasjonal workshop om linefiske.

Formålet er å etablere et internasjonalt forskernettverk for utvikling av linefiske.

Workshopen skal bidra til å utvikle et internasjonalt tverrfaglig lineprogram. Det er i første omgang miljøer fra Island, Færøyene og Norge som vil samarbeide om et utviklingsprosjekt om linefiske. På sikt vil det etter hvert også utvide samarbeidet til å omfatte begge sider av Nord-Atlanteren, melder LU.

Utnytte konkurransefortrinn

Workshopen vil gå over to dager, og vil bli arrangert på Reykjavik våren/forsommeren 2010.

Landsdelsutvalget ønsker å utvikle kunnskap som kan bidra til å legge forholdene til rette for økt bruk av line i den norske fiskeflåten.

Fangstene fra lineflåten er av høy kvalitet og ferskhetsgrad, og gir resten av verdikjeden et godt utgangspunkt for å betjene markedene. I tillegg er linefisket energieffektivt og linefisket gir ikke bunnskader, mener LU.

Linefisket har blitt viktigere med hensyn på å utnytte hysekvotene og for å få fordelt torskefangstene bedre over året. Dette er problemstillinger som har fått sterk aktualitet det siste året. Samtidig som linefanget fisk får anerkjennelse for en jevn og god kvalitet, sliter lineflåten med problemer som lønnsomhet og rekruttering, forteller LU.

– For å utnytte markedsmessige konkurransefortrinn, kan økt fangst fra lineflåten ha stor betydning, sier fiskeriansvarlig i Landsdelsutvalget, Stian Jensen.

- Til tross for tilbakegang står nordnorsk kystlinefiske fortsatt sterkt. Et internasjonalt samarbeid, samt forskning og utvikling vil tjene alle parter og ikke minst nordnorske fiskere og fiskeindustri, sier Jensen.

Prosjektet har også fått økonomisk støtte fra samarbeidsprganisasjonen NORA.