Kontrolloffensiv mot dumping av skrei

Fiskeridirektoratets inspektører har denne uken kontrollert om fiskebåter kaster dårlig fisk på sjøen.

Inspektører har i går og i dag vært med fartøyet "Stortind" på yttersida av Troms, samt også utenfor Vesterålen. Inspektørene har hatt spesiell fokus på dumping av torsk.

Før helgen bekreftet fiskere overfor NRK at kystfiskere kastet dårlig skrei på havet fremfor å ta den med på land. Årsaken skal ha vært at mye sild i magen bidrar til rask kvalitetsreduksjon for usløyd skrei, og at slik fisk er dårlig betalt.

Les også: – Dumper dårlig skrei 06.02.2010

Denne uken har Fiskeridirektoratet gått til aksjon.

– Det er ingen storoffensiv, men vi følger med og basert på rykter, som inspektørene fanger opp, så har vi satt inn ekstra ressurser for å se om ryktene stemmer, sier regiondirektør Gunnar Trulssen i Fiskeridirektoratet til Folkebladet.no.

– Inspektørene ser på landingene og prøver å danne seg et bilde av det som måtte være av dårlig kvalitet og dumping av fisk, men det er ikke lett å få konkrete bevis, forteller Trulssen.

I januar var det et godt sildefiske, og i den perioden gikk torsken og skreien i sild. En velfylt fiskevom kan bidra til å forringe kvaliteten på fisken, særlig derdom fisken blir stående på garn over lengre tid.

Trulssen forteller at det nå rapporteres om od kvalitet på fisken.

– Problemet med dårlig kvalitet og eventuell dumping, kan ha vært et problem tidligere i januar. Det virker i alle fall sånn, sier Trulssen som overfor avisa understreker at dette er synsing fra hans side.