Vil lagre radioaktivt avfall nær Murmansk

MURMANSK: Det russiske atomenergidepartementet vil slutte å sende radioaktivt avfall til Sibir, og i stedet bygge et nytt lager for radioaktivt avfall i Murmansk fylke.

Atomsekretær i Natur og Ungdom, Stine Østnor, liker ikke tanken på et slikt lager nært norskegrensa.

– Det er ikke noe vi setter pris på. Dessuten vet vi også at det finnes mye radioaktivt avfall i denne regionen fra før av, sier hun til NRK Troms og Finnmark.

Fra Murmansk by til Kirkenes er det snaue 25 mil, skriver NRK.

Natur og ungdom i Norge går nå i dialog med sin russiske søsterorganisasjon, for å se om de kan gjøre noe fra Norge.

Østnor forteller at det nå er et lovforslag i Russland, som om det blir vedtatt, vil gjøre det tillatt å lagre flytende radioaktivt avfall i bakken.

Natur og Ungdom frykter at det blir etablert slik flytende lagring i Murmansk fylke.