- Hindrer fornying av fiskeflåten

Fiskeri- og kystdepartementet hindrer en nødvendig fornying av havfiskeflåten ved å si nei til at rederier som vil bygge nytt får bruke leiefartøy til å fiske kvoten til fartøyet som skal fornyes.

Det sier administrerende direktør Audun Maråk i Fiskebåtredernes Forbund (Fiskebåt) i en kommentar på forbundet nettsider, til at departementet ikke vil utvide ordningen med leiefartøy.

Les også: - Konstruktivt møte med statsråden 13.01.2010

- I motsetning til Næringsdepartementet, som leter etter muligheter for å skaffe verftene arbeid, legger Fiskeri-og kystdepartementet hindringer i vegen for flåtefornying og arbeid til verftene, kommenterer Maråk.

Les også: - Bygging av fiskebåter kan hjelpe på verftskrisen 10.12.2009

- Ordningen med leiefartøy er et av flere forslag fra Fiskebåt for å få fart på flåtefornyingen. Vi kommer til å forfølge denne saken og de andre forslagene, som tar sikte på å få i gang bygging av nye havfiskebåter som i gjenomsnitt nå er 20 år gamle, sier Maråk.

- Ikke forenlig med deltagerloven

Departementet skriver i et svarbrev til Fiskebåt, at ordningen med leiefartøy er en spesialordning, og at det å leie fartøy ikke er forenlig med prinsipper i deltagerloven.

- Fiskeri- og kystdepartementet viser til at det å leie fartøy i utgangspunktet ikke er forenlig med de prinsipper som er nedfelt i deltagerloven. Ordningen med leiefartøy er en spesialordning for fartøyeiere hvis fartøy er rammet av havari eller har forlist. Leiefartøy kan bare tillates i de fiskerier hvor dette fremgår av forskriftsbestemmelse, heter det i brevet.

- For at leiefartøyordningen ikke skal kunne brukes som en skjult kvoteleie, er det satt strenge vilkår for å benytte ordningen, uttaler departementet.
 
Mer fra svarbrevet kan leses hos Fiskebåt.