Enighet om avviksregelverk for lodde

FHL og Norges Sildesalgslag ble tidligere enige om minstepris på lodde til konsum. Nå er også avviksreglementet for 2010 fastsatt.

Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL) og Norges Sildesalgslag ble i desember 2009 enige om at det skal gjelde en minstepris på lodde til konsum uavhengig av anvendelse på NOK 1,80 pr kg i 2010.

Partene skulle på et senere tidspunkt komme tilbake til spørsmålet om et avviksreglement for lodde. Prosessen med å få på plass avviksreglementet har vært en relativ langdryg affære og reglementet er blitt rimelig detaljert og komplisert, melder Norges Sildesalgslag.

Kort fortalt vil auksjonpris gjelde bortsett fra i de tilfeller der det blir 5 prosent avvik eller mer mellom innmeldte tall og utlossede tall.

I disse tilfellene, med 5 prosent avvik eller mer, vil pris til fisker være regulert av avviksreglementet, opplyser Sildelaget.

For nærmere informasjon om lodde til konsum i 2010, viser Sildelaget til rundskriv 01/10.

Les også: Enighet om minstepris på lodde 12.12.2009