Mangler rutiner for å oppdage oljesøl

Klima- og forurensningsdirektoratet etterlyser bedre rutiner for å oppdage olje på sjøen. Ingen av oljeselskapene som ble kontrollert i 2009, hadde gode nok systemer.

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) og Petroleumstilsynet (Ptil) er opptatt av å hindre akutte utslipp til miljøet.

Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT) og Petroleumstilsynet arrangerte denne uken seminaret ”Når ulykker truer miljøet”. På seminaret ble erfaringer og lærdom fra ulike hendelser offshore belyst. I samarbeid med Oljeindustriens landsforening (OLF) og Kystverket holdt Klif denne uken også det årlige beredskapsforumet, melder Klif.

– De som har hatt slike hendelser er flinke til å sette i verk tiltak som forbedrer sikkerheten, mens de som ikke har hatt ulykker er langt dårligere. Det er viktig å lære av ulykker, spesielt når vi etter hvert beveger oss inn i langt mer sårbare områder som Barentshavet og kanskje også Lofoten, sier direktør Finn Carlsen i Petroleumstilsynet.

– Store mangler

Klima- og forurensningsdirektoratet kontrollerte i fjor systemene for fjernmåling hos seks oljeselskap.

– Resultatene viser at ingen av oljeselskapene hadde gode nok systemer for å oppdage akutt forurensning. Systemene er ikke gode nok i mørke og i dårlig vær. Vi er skuffet over at de er for dårlige på dette området. Nå må oljeselskapene skjerpe seg, sier avdelingsdirektør Signe Nåmdal i Klima- og forurensningsdirektoratet.

System for fjernmåling

Alle operatører på norsk sokkel skal ha fjernmålingssystemer som er i stand til å oppdage akutt forurensning. Dette er nedfelt i tillatelsen for å drive virksomheten.

– Det er avgjørende at akutt forurensning blir oppdaget tidlig når ulykken først har skjedd. Dette er krav som selskapene har hatt god tid på å innfri, men likevel avdekker vi fortsatt avvik eller gir anmerkninger ved samtlige kontroller, sier Signe Nåmdal i Klima- og forurensningsdirektoratet.

Sårbare områder

Å oppdage eventuelle utslipp raskt er naturlig nok ekstra viktig i sårbare områder og nær kysten. Responskravet er strengere jo nærmere installasjonen er et sårbart område.

– En sen reaksjon kan få store følger for miljøet. Vi følger nå opp med ytterligere tilsyn slik at alle oljeselskapene følger kravene om at de raskt må kunne oppdage akutt forurensning, sier avdelingsdirektør Signe Nåmdal.

Fjernmåling

  • All overvåkning av akutt forurensning som gjøres via helikopter, radar, satellitt eller annet som gjør operatøren i stand til å oppdage forurensning - uansett lys eller værforhold.
  • Alle oljeselskaper har et krav om en slik overvåkning i sin tillatelse til å drive virksomheten.
  • I dag har operatørene ofte et system som fungerer i fint vær, mens det ikke er godt nok i mørke og dårlig vær.