Samfiske for kystflåten under 11 meter

Fiskeri- og kystdepartementet foreslår en midlertidig ordning med samfiske for fartøy under 11 meter gjeldende for 2010.

– Fjorårets torskesesong ble dårlig for svært mange. Økonomien for fiskerne har blitt svekket, og utsiktene for 2010 er tilsvarende svake. Jeg har derfor forståelse for at næringa nå ønsker seg ordninger som kan bidra til bedre lønnsomhet i fisket, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Utviklinga i torskesektoren de siste 18 månedene har gjort det klart at også små fartøy har behov for rammevilkår og ordninger som sikrer fiskernes mulighet til å ha en arbeidsplass som både sikkerhetsmessig, arbeidsmiljømessig og økonomisk kan sammenlignes med det øvrige næringsliv.

– I behandlingen av spørsmålet om samfiske har vi lagt vekt på de rådene vi har fått fra næringa, og jeg håper samfiskeordningen vil bidra til både bedre sikkerhet for fiskerne om bord i fartøyene og bedre lønnsomhet. I hovedtrekk har vi fulgt forslaget fra Norges Fiskarlag, men vi har i tillegg funnet det nødvendig med noen begrensninger, sier fiskeri- og kystministeren.

– To sjarker kan gå i lag og rigge den ene sjarken og fiske begge fartøykvotene på den ene sjarken, sier statsråden til NRK Nordland.

Ordningen som nå foreslås fra departementet er midlertidig og omfatter alle fartøy i lukkede torskefiskerier i 2010 med hjemmelslengde under 11 meter. Det skal gjennomføres en kort høring av saken.

Les også: – Forventer gode løsninger 13.01.2010