Vel blåst RUBIN-konferanse

RUBIN-konferansen om marint biråstoff for økt verdiskaping og bærekraft, ble arrangert på Rica Hell Hotel 3.-4. februar 2010. Foredragene er nå tilgjengelige for nedlasting.

Dette var den femte RUBIN-konferansen og det var god oppslutning med ca. 160 påmeldte deltakere, melder stiftelsen RUBIN.

Politisk rådgiver Fride Solbakken holdt åpningsforedraget om utfordringer og muligheter, og la vekt på kunnskap, samarbeid og langsiktighet.

Les også: Vil utnytte marint biråstoff bedre 04.02.2010

Generalsekretær Jan Skjærvø i Norges Fiskarlag presenterte næringens synspunkter på utviklingen, og hadde stort fokus på behovet for samarbeid mellom flåte og industri, og behovet for en helhetlig satsing for å unngå fragmentering.

Daglig leder i RUBIN, Sigrun Bekkevold, orienterte om status og RUBINs videre prioriteringer sett i lys av manglende rammebetingelser. Daglig leder i Matis på Island, Sjofn Sigurgisladottir, ga en oversikt over utviklingen av biråstoffsektoren på Island.

Ellers var det på dag 1 av konferansen interessante innlegg fra næringsaktører og forskningsmiljø om bl.a. råstoffkvalitet ved ilandføring av rundfisk, utvikling av sløye- og transportutstyr med tanke på økt biråstoffkvalitet og anlegg for sortering av biråstoff, samt erfaringer og utfordringer for biråstoff fra pelagisk industri og om produksjon av hydrolysat og kitin. Også gelatinproduksjon på Færøyene var tema, det samme var muligheter for prosessering av dødfisk for energiproduksjon, opplyser RUBIN.

Dag 2 var viet FoU, marked og rammebetingelser. Det var innlegg om helse- og ernæringsmessig dokumentasjon av ferske oljer, proteinhydrolysater og laksebein, og om markedsmuligheter rettet både mot norsk næringsmiddelindustri, USA-marked for marint protein innenfor helse- og ernæringssektoren og internasjonalt marked for silderogn.

Ellers fortalte fiskefôrindustrien om metode for miljøvurdering av biråstoff som fôringredienser, og en fikk presentert nye EU-forordninger, produktstandarder og ny mulighet for finansiering gjennom regionale forskningsfond.

Les mer
Presentasjonsmateriell fra foredragene kan lastes ned fra RUBINs nettsider, her:

RUBIN-konferansen 2010 - Program og foredrag