– Fiskebåtredere har en minst like god sak

Høyesterett har avgjort at flere rederier slipper å betale til sammen 21 milliarder kroner i skatt.

Retten sier at regjeringens krav om tilbakebetaling er i strid med Grunnlovens bestemmelse om tilbakevirkende kraft. Fiskebåtredere mener nå at de kan ha en minst like god sak som rederiene som vant i Høyesterett.

Fiskebåtrederne viser til at evigvarende strukturkvoter, som i 2007 ble gjort om til tidsbegrensede kvoter.

Les også: Reiarlaga sigra i Høgsterett 12.02.2010

Rettsavgjørelsen er interessant for fiskeflåten, fordi saken kan ha paralleller til vedtaket om å frata fiskebåtrederier tidsubegrensede strukturkvoter, mener Fiskebåtredernes Forbund (Fiskebåt).

Les også: Følger rederiskattsaken med argusøyne 05.11.2009

– Vi konstaterer at de saksøkende rederiene vant fram i spørsmålet om tilbakevirkning, og vil studere dommen nøye. Grunnen er at staten i 2007 omgjorde fiskeflåtens tidsubegrensede strukturkvoter til tidsbegrensede, med tilbakevirkende kraft, sier administrerende direktør i Fiskebåtredernes Forbund, Audun Maråk, til forbundets nettsider.

– Vi mener at fiskebåtrederiene har en minst like god sak som den andre rederier nå har fått medhold i, sier Maråk.

– Det var aldri tvil om at strukturkvotene før 2007 var tidsubegrensede. Å omgjøre disse kvotene til tidsbegrensede er et klart brudd på Grunnlovens paragraf 97 om forbud mot tilbakevirkende kraft, uttaler Maråk.

Han viser til at tilbakevirkningen rammet betydelig, både økonomisk og konkurransemessig, mange rederier som hadde valgt å gå inn på den tidsubegrensede strrukturordningen.

– Mange rederier som ble rammet tapte betydelige verdier ved at fiskerettigheter får gradvis redusert verdi. Det øker kravet til egenkapital ved fornying, reduserer konkurransefordelen for den som stolte på myndighetenes tidsubegrensede strukturlov og effektiviserte fisket ved å slå sammen kvoterettigheter, sier Maråk.

– I tillegg ble rederi som fikk omgjort tidsubegrensede strukturkvoter til tidsbegrensede mindre verdt. Mange fartøy som fikk omgjort kvotegrunnlaget, ble flere titalls millioner mindre verdt gjennom lovendringen i 2007, sier Maråk.