Åpnet for loddefiske i Barentshavet

Fiskeridirektoratet har i dag, på anbefaling av Overvåkningstjenesten i Tromsø, besluttet å åpne for loddefiske i Barentshavet i NØS sør for 74° nord.

Området er i øst begrenset av følgende: 

  1. Nord 74 grader 00 minutter. Øst 33 grader 00 minutter.
  2. Nord 71 grader 30 minutter. Øst 33 grader 00 minutter.
  3. Nord 71 grader 00 minutter. Øst 30 grader 00 minutter.
  4. Videre langs øst 30 grader 00 minutter til land.

Fartøy som ønsker å fiske øst for dette området, herunder i Russisk sone, må fremdeles ha inspektør fra Fiskeridirektoratet om bord, opplyser Fiskeridirektoratet.

Relaterte artikler: