– Et grunnlag for økt verdiskaping

– Vi er lettet over Høyesteretts avgjørelse uttaler Norges Rederiforbund. Høyesterett har i dag bekreftet Grunnlovens beskyttelse mot å gi lover med tilbakevirkende kraft.

Det sier Sturla Henriksen, administrerende direktør i Norges Rederiforbund, i en kommentar til Høyesteretts kjennelse i rederiskattesaken.

Les også: Reiarlaga sigra i Høgsterett 12.02.2010

– Gjenreiser tilliten til Norge

– Det er en prinsipiell avgjørelse av stor betydning for rettssikkerheten til oss alle. Dommen bidrar til å gjenreise tilliten til Norge som attraktivt og stabilt investeringsland for næringsvirksomhet, sier Henriksen.

Høyesteretts kjennelse konkluderer med at de overgangsreglene Stortinget vedtok i 2007 er i strid med Grunnlovens paragraf 97, som begrenser myndighetenes adgang til å gi lover tilbakevirkende kraft.

Maritim næring er Norges største næring etter olje og gass, og en av de viktigste fremtidsnæringene for norsk næringsutvikling og verdiskaping.

– Vi deler regjeringens ambisjoner om å løfte Norge som et attraktivt martimt vertsland. Denne dommen gir et positivt bidrag til arbeidet for økt maritim verdiskaping i Norge, sier Sturla Henriksen.