– Marin sektor er et godt yrkesvalg

– Fiskeri- og havbruk er en næring som gir ungdom muligheten til å bli alt fra fiskere og biologer til spesialister innen miljøspørsmål, økonomi, språk og teknologi.

Det sa fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen da hun i dag besøkte utdanningsmessa tautdanning.no i Bodø.

– Valg av utdannelse er ikke bare et spørsmål om fremtidig yrke - det er også et spørsmål om fremtidig bosted. Gjennom utdannelse vil dere kunne bidra til at kystsamfunn som har vært ensidig avhengig av tradisjonell fiskeri- og havbruksaktivitet, får flere bein å stå på, sa Berg-Hansen.

På utdanningsmessa kunne ungdom lære mer om hvilke utdanningsmuligheter de har. Her ble de gitt muligheten til å snakke med erfarne folk som kunne veilede og svare på spørsmål som gjør det enklere å bestemme seg for utdanning.

Regjeringas rekrutteringsprosjekt Sett Sjøbein var representert på messa, og fikk fredag besøk av fiskeri- og kystministeren.

I sin hilsen til ungdommen fokuserte fiskeri- og kystministeren på viktigheten av å ta en utdannelse generelt og om utdannings- og yrkesmulighetene som fins i marin sektor.

– Marin sektor er både nåtidas og fremtidas næringsområde. For deg som søker spennende og utfordrende arbeidsmuligheter så er marin sektor et godt valg, sa Berg-Hansen.