31 omkom i fritidsbåtulykker i 2009

I 2009 omkom 31 personer i fritidsbåtulykker i Norge. Bruk av flytevest kunne trolig reddet flere av disse.

Hele 25 av de totalt 31 omkomne i fritidsbåtulykker i 2009 var voksne menn. Menn over 40 dominerer dødsstatistikken. Av de omkomne i 2009 var 28 menn, 1 kvinne og 2 barn, melder Sjøfartsdirektoratet.

Fall over bord og kantring ved bruk av små åpne båter, med 12 tilfeller hver, var den hyppigste årsaken til at personer havnet i sjøen og druknet. Mange av disse ville overlevd dersom de hadde benyttet flytevest, mener Sjøfartsdirektoratet.

– Vi anbefaler sterkt at personer som er ute i små åpner båter påfører seg flyteplagg. Statistikken viser at flyteplagg ofte er avgjørende for om en person som havner i vannet overlever.

Det sier Bjørn Reppe som er underdirektør i avdeling for Sjøvett og fritidsfartøy i Sjøfartsdirektoratet.

Se også nettsiden: Vis Sjøvett

Et positivt trekk ved statistikken var at kun 1 person av de 9 personene som ble undersøkt var alkoholpåvirket. De siste 10 årene har alkoholpåvirket omkomne vanligvis utgjort omlag halvparten av de undersøkte. Dette kan tyde på at holdninger også er i ferd med å endres på dette området, og at det er ikke lenger sosialt akseptabelt å kjøre båt i fylla. Den lovlige promillegrensen for å føre fritidsfartøy under 15 meter er som kjent 0,8.

Den 1. mai i år innføres obligatorisk båtførerbevis for personer født i 1980 eller senere. Faller man i denne aldersgruppen er det viktig snarlig å ta båtførerprøven. Venter man kan man risikere å havne i kø sammen med mange andre som tilsynelatende ”sitter på gjerdet”.

Redningsselskapet planlegger kampanje mot menn

– Dette viser at det er riktig å bruke all den innsatsen vi gjør rettet mot barn og unge – både alene og sammen med Sjøfartsdirektoratet i kampanjen Vis Sjøvett. Men det viser også at det er stort behov for å rette ny innsats mot voksne menn, uten vest i åpne båter, sier kommunikasjonssjef i Redningsselskapet, Ernst Larsen.

– Derfor er det gledelig når Nærings- og handelsdepartementet nå har gitt Sjøfartsdirektoratet og Redningsselskapet i oppdrag å lage en kampanje til sommeren rettet spesielt mot disse voksne mennene – og at departementet også har funnet penger til å lage kampanje med, sier han til Redningsselskapets nettsider.

– Vesten må på

– Målet vårt er at redningsvesten som likevel må være om bord skal opp av stuerommet og kles på i det man entrer båten – og beholdes på under ferden. Det vil trolig kunnet redde halvparten av de mennene som druknet fra åpen båt i fjor.

Dessuten er det et mål å øke respekten for promillekjøring på sjøen, slik at det blir like naturlig å være edru bak et båtratt som bak et bilratt, sier kommunikasjonssjefen i Redningsselskapet.