Fryktar tap av liv i Måløy

VÅGSØY: Eit dykkarfirma som driv anleggsdykking ved ei kai i Måløy, fryktar at omsynslaus navigering frå fiskarar, kan føre til dødsulukke.

– Respekterar ikkje dykkarane

Fiskefartøya pressar seg fram til kaia, trass i at området er merka med dykkarflagg og at det i tillegg er lagt ut melding på AIS.

– Vi fryktar at det vil skje ei dødsulukke her.

Det seier styreleiar i West Dykkerservice AS, Per Kåre Navekvien, til NRK.

Fredag føremiddag kom det ein båt som skulle leggje til kai i Måløy. Medan båten kom inn til kaia, køyrde den over området der ein dykkar arbeidde i vatnet.

– Vi held på å reparere ei kai, og har to dykkarar i vatnet heile tida. For at desse skal vere trygge i vatnet, har vi to store gule dykkarflagg oppe, slik at alle skal kunne sjå det, seier Navekvien.

Vurderar å melde saka til politiet

No vurderer West Dykkerservice å politimelde fiskarar som ikkje respekterer dykkarane.

– Ein bør ikkje få styre ein båt om ein ikkje kjenner att eit dykkarflagg, seier han.

- Vi kan ikkje risikere at nokon av dykkarane vert skadde eller døyr på arbeid. Vi kan få ein båt som køyrer i hel ein dykkar, seier Navekvien som fortel om fleire nestenulukker.

Selskapet vil no leggje ut bøye for å sperre av heile området, medan arbeidet held fram dei neste tre vekene.