Isen gir vern for kysttorsken

Kysttorsken langs Skagerrakkysten kan nyte godt av islagte kystområder, som gjør at den får gyte i fred.

Islagte fjord- og kystområder har skapt mange problemer på Skagerakkysten den siste måneden, og mange fiskere er tvunget til landligge. Men aldri så galt at det ikke er godt for noe, isen bidrar til at verken fiskere eller andre får avlivet torsken før gyting.

Den sårbare kysttorsken får gyte i fred, forteller forskningssjef Jakob Gjøsæter ved Havforskningsinstituttets stasjon i Flødevigen, til NRK Sørlandet.

– Fiskerne kommer nå ikke ut og kan sette garn på torskens gyteplasser. Dessuten kommer blant annet ikke sel og skarv inn i fjorden og tar torsk - så fisken får en fredelig periode, sier Gjøsæter.

Torsken har allerede begynt å samle seg på gyteplassene, og dersom isen blir liggende til uti mars, får den gjort den viktige jobben ferdig. Resultatet kan bli synlig til høsten.

– Vi får de første signalene om hvor vellykket gytingen har vært allerede i høst, sier Gjøsæter.

Les også: Stor 0-gruppe av torsk ved Risør 22.09.2009

Les også: Kritisk for kysttorsken øst i Skagerrak 21.06.2009