Canada utestenger rekefiskere

CANADA: Fra i dag får ikke rekefiskere fra Grønland og Færøyene lande fangst i Canadiske havner.

Lukkingen skjer med påstand om at Grønland og Færøyene nekter å etterkomme kvoter fastsatt av Nafo.

Fiskerne utestenges på grunn av påstander om overfiske. Fiskerimyndighetene i Canada varslet allerede den 5. februar om at det grønlandske og færøyske rekefiskere kunne bli utestengt, hvis det ikke ble funnet en løsning for striden om kvotestørrelsen for grønlandske og færøyske rekefartøy, skriver KNR.

Så langt er det ikke oppnådd enighet, og fra mandag blir havnene lukket, opplyser Canadas fiskeriminister Gail Shea til den canadiske tv-stasjonen CBC.

– Vi har i mange år forsøkt å løse denne saken, men det har vært forgjeves, sier hun.

Ifølge CBC har Danmark på vegne av Grønland og Færøyene, ensidig fastsatt en kvote for grønlandske og færøyske fiskere, som er ti ganger større enn kvoteavtalene som er fastsatt av Nafo (Northwest Atlantic Fisheries Organization).

Nafo har satt kvoten til 334 tonn, mens Danmark har fastsatt kvoten til 3.101 tonn for grønlandske og færøyske fiskere, skriver CBC.

Canada lukket havnene også i 2004, men de ble gjenåpnet i 2008, for "å vise god vilje", som Gail Shea formulerer det.

Hun er likevel klar til å møte kollegaer fra Grønland og Færøyene for å drøfte saken.