Nytt professorat på miljøvennlig skipsfart

Oppretter nytt professorat: Nærings- og handelsdepartementet gir et professorat til NTNU for å styrke forskningsinnsatsen på miljøvennlig skipsfart.

Professoratet inngår i Maritime Knowledge Hub som er startet etter initiativ fra Oslo Maritime Nettverk og Norges Rederiforbund. Det skal fremme forskning og undervisning i maritime næringer, og målet er å opprette tjue professorater rettet mot maritim innovasjon og miljøvennlig skipsfart.

NHDs gaveprofessorat er det eneste med full offentlig finansiering. De øvrige er finansiert av næringslivet, med en gaveforsterkning fra staten tilsvarende en fjerdedel av det private bidraget.

– Veien til en sterk maritim næring i fremtiden går gjennom forskning og kompetanse. Derfor er Maritime Knowledge Hub en ordning vi gledelig vil støtte gjennom et slikt professorat, sier nærings- og handelsminister Trond Giske i en pressemelding.

Arktiske områder

Professoratet vil spesifikt fokusere på transportsystemer for arktiske områder. Dette omfatter utvikling av verktøy og metoder for design og analyse av maritime logistikkjeder og fartøyløsninger, hvor hensynet til miljø, sikkerhet og kostnadseffektivitet er avgjørende. Denne kunnskapen er relevant både for olje- og gassproduksjon, offshore energiproduksjon, oppdrettvirksomhet i tillegg til sjøgående transportsystemer.

– Professoratet vil operere innen områder som er viktige for den norske regjering. I vår maritime strategi «Stø kurs» er målsetningen at Norge skal være en verdensledende maritim nasjon med de mest innovative og miljøvennlige løsningene, sier Giske.