Fiskets gang uke 6 i 2010

Norges Sildesalgslag melder om fiskeri fra Porcuepinebanken i sørvest, til Barentshavet i nordøst. Og totalkvantum for alle fiskeslag er 116.000 tonn.

Nvg-sild

– Sildefisket fortsetter for fullt, og da spesielt for kystflåten og totalt er det tatt 65.600 tonn sist uke. Av dette så har kyst fisket hele 49.300 tonn, noe som er nest beste uke i år for denne gruppen. Ellers har utenlandske båter fisket 8.100 tonn, trålerne 3.700 tonn og fra ringnot har vi kun 4.500 tonn. Silda forsetter sin ferd på sør og de sørligste fangstene er tatt ved Fedje på Hordalandskysten, opplyser salgsleder Kenneth Garvik i Norges Sildesalgslag.

– Hovedfisket har foregått på Møre der fiskerne ser så store mengder at det kan være problem å kaste. Også denne uken har en flåte vert i aktivitet i området utenfor Træna. Størrelsene på silda er varierende og i nord har en fisket på sild helt ned i 200 gram. På Møre så har vi hatt noen få fangster med snittvekt over 300 gram, der 328 g er høyest snittvekt. Prisene varierer med størrelsene og prisintervallet ligger i området kr 1,84- 2,65, med totalsnitt på kr 2,21 for alle konsumfangster, opplyser Garvik.

Ser vi på fisket av Nvg sild totalt i vinter, så nærmer vi oss halvfisket kvote. Totalt har norske fiskere tatt 436.700 tonn av totalkvoten på 894.630 tonn.

Kystflåten alene har bidratt med hele 241.000 tonn norsk vårgytende sild, og kun 90.000 tonn gjenstår på kvoten. Tar vi med i beregningene på flexkvoter og overfiske i fjor så skal ytterligere 24.500 tonn av på årets kvote. I kommende uke forventer Sildelaget en viss utflating av fisket på kyst. Flere er ferdig med kvoten og silda begynner å bli løs på rogna.

Lodde

Midt i uken gikk ryktene om at den russiske flåten var i godt loddefiske tett vest av Thor Iversen banken. Etter avsluttet lossing av Islandsk lodde så satte flere norske fartøy kursen på nordøst, og fredag ettermiddag så meldte ”Møgsterfjord” inn årets første lodde fra Barentshavet. I løpet av helgen har Sildelaget hatt 17 fangster med til sammen 14.300 tonn. Av disse så er de fleste solgt til konsum fra Møre i sør til Honningsvåg.

– Prisnivået for disse fangstene er fra kr 1,85 til vel kr 2,00. Det er registrert mye lodde i det aktuelle område og lodda holder god fart på sørvest. De siste fangstene er tatt knappe 60 n.mil fra Slettnes. I kommende uke så forventer vi flere aktive båter i fisket. Vi får håpe på gode værforhold og god tilgjengelighet, sier Garvik.

Kolmule

Flere båter gikk på kolmula og fisket kom skikkelig i gang på to felt. Et på Porcupine banken vest av Irland som er vanlig på denne tiden. Og et felt nordvest av St. Kilda, som er uvanlig på denne tida av året. Fisket i dette området dabbet av i helgen og flere båter trakk sørover der fisket er blitt bedre og bedre utover i uken, opplyser Garvik.

Totalt for hele uken så er det fisket 35.600 tonn. Av dette kvantum så er 3.300 tonn omsatt til konsum i Irland, Skottland og på Færøyene. Prisene her ligger i området kr 1,76-2,10.

– Det meldes om tomme lager av konsumkolmule så vi får håpe på god etterspørsel utover i sesongen. Grunnet mye avskjær på norske fabrikker, så har flere båter landet kolmule i utlandet. På Færøyene har 5 båter levert og til islandske fabrikker er det solgt 6 fangster. Prisene til mel/ olje ligger fra kr 1,55 til kr 1,72. I kommende uke forventes relativ lite aktivitet i dette fisket da flere kurser for loddefiske i Barentshavet, opplyser Garvik.