Vurderer kjølemedie-tiltak

Fiskeri- og kystdepartementet vil vurdere mulige tiltak for å stimulere til omlegging til mer miljø- og klimavennlige kjølemedier i fiskeflåten.

Les også: Vil påskynde overgangen til klimavennlig kjøling 09.02.2010

– Departementet ser at det på kort sikt kan være en stor klimagevinst gjennom en reduksjon i bruk av eller ved erstatning av dagens kjølemedier i fiskeflåten.

Det skriver departementet i et svar til Fiskebåtredernes Forbund (Fiskebåt) som har tatt initiativ i saken, melder forbundet på sine nettsider.

Fiskebåtredernes Forbund er opptatt av å forsere innføringen av klimavennlige kjølemedier i fiskeflåten.

Næringen og myndighetene har her et felles ansvar, mener Fiskebåt, som har foreslått at Innovasjon Norge får gi rente-og avdragsfrie lån med 5 års varighet til utsikfting til ny kjøleteknologi på eksisternede fartøy.

Les også: