Frykter nedlegging av anlegg

Fiskarlagsleder Reidar Nilsen er bekymret for framtiden til Aker Seafoods sine fiskemottak i Finnmark, etter varsel om restrukturering av selskapet.

Den 2. februar tok Liv Monica Stubholt over som konstituert konserndirektør i Aker Seafoods, etter Yngve Myhre, og det ble i den anledning sendt ut en børsmelding hvor det kom frem at Aker Seafoods nå ønsker å ta grep for å bedre lønnsomheten.

– Vi vil med nye øyne vurdere nye muligheter og løsninger for å bedre lønnsomheten, og øke selskapets finansielle fleksibilitet, sa styreleder Frank O. Reite i meldingen.

Det ble videre opplyst at selskapets ledelse vil vurdere en rendyrking av Aker Seafoods og forberede en mulig restrukturering av konsernet, og at en samlet plan vil bli presentert for styret i løpet av et halvt år.

Les også: Ny konsernsjef i Aker Seafoods 02.02.2010

– Katastrofe

Opplysningene vekker bekymring hos leder i Norges Fiskarlag, Reidar Nilsen, som frykter at Aker vil legge ned flere av mottakene langs kysten, som ledd i en restrukturering i selskapet.

– Det ligger noe der som vi ikke helt vet hva betyr. Men alle skjønner jo at Aker Seafoods må gjøre noe. Ingen kan drive med underskudd. Det jeg er opptatt av, er at mottakssituasjonen i Finnmark ikke blir ytterligere forverret, sa Reidar Nilsen på et åpent møte i Båtsfjord sist torsdag, ifølge Finnmarken.

Denne uken skal Nilsen i et møte med den nye konserndirektøren i Aker Seafoods, hvor han har til hensikt å legge fram sine synspunkter.

– Da kommer jeg til å spørre henne rett ut hva de pønsker på. Dersom Aker bestemmer seg for å legge ned i Båtsfjord, for eksempel, vil det være en katastrofe, sa Nilsen.

– Mulige strukturelle grep

Aker Seafoods har i dag flere mottaksanlegg i Nord-Norge, blant annet i Båtsfjord og på Nordkyn. Den nye konserndirektøren ønsker overfor avisa ikke å kommentere Reidar Nilsens bekymringer, men viser til børsmeldingen i forrige uke.

– Vi må øke verdiskapingen i alle ledd og få mer ut av fisken. Dette vil kreve ytterligere styrking av markedsarbeidet, og vi vil vurdere mulige strukturelle grep, sier Stubolt.