Ikke klarert for elektronisk fangstdagbok

Norske myndigheter synes ikke å ha sikret en nødvendig aksept for bruk av elektronisk fangstdagbok, hos de land som Norge har fiskeriavtaler med.

Det vekker bekymring hos Fiskebåtredernes Forbund (Fiskebåt).

Usikkerheten er spesielt stor når det gjelder fiske i russisk sone etter 1. april. Spørsmålet er om andre lands myndigheter vil godta utskrift fra den elektroniske fangstdagboken, skriver Fiskebåt på sine nettsider.

Spørsmålet blir tatt opp i et brev som er sendt både til Fiskeri- og kystdepartementet og til Fiskeridirektoratet.

Planen var tidligere at ordningen med elektronisk fangstdagbok skulle innføres fra 1. januar 2010, men ordningen ble i november 2009 utsatt til 1. april 2010.

Les også: Nye krav om fangstdagbok og sporing 08.01.2010
Les også: Utset kravet om elektronisk fangstdagbok 12.11.2009

Ny situasjon fra 1. april

– Spesielt er vi usikker på hva som vil være situasjonen ved fiske i russisk sone etter 1. april. Inspeksjoner ved fiske i russisk sone har de siste par år vært meget krevende, og i ”Langøy-saken” i fjor ble vi minnet på at russiske myndigheter også gjennomgår fangstdata for det fisket norske fartøy driver i norsk sone, skriver Fiskebåt i brevet.

Forbundet ber derfor om at Fiskeri- og kystdepartementet eller Fiskeridirektoratet avklarer hvorvidt russiske kontrollmyndigheter, ved inspeksjon, vil akseptere utskrift fra den elektroniske fangstdagboken, eller om den tradisjonelle papirutgaven fortsatt må benyttes.

Dersom Russland ikke godkjenner utskrift fra den elektroniske fangstdagboken, eller stedlig inspeksjon på fartøyets datamaskin, vil det innebære at norske fartøy må føre både elektronisk dagbok og tradisjonell papirdagbok ved alt fiske, også i norsk sone. Rederiene må i så tilfelle bli orientert om dette, krever forbundet.

Ønsker aksept også for øvrige nasjonalsoner

Fiskebåtredernes Forbund mener det tilsvarende er nødvendig å oppnå aksept for bruk av den elektroniske fangstdagboken i øvrige nasjonalsoner hvor norske fiskere fisker, samt i NEAFC og NAFO.

Den elektroniske fangstdagboken er først og fremst et kontrollverktøy, men skal også utgjøre en mer moderne og enklere rapporteringshverdag for fiskerne. Da kan det ikke aksepteres at fiskerne i praksis både må føre den tradisjonelle papirdagboken, og den elektroniske fangstdagboken, mener forbundet.

I brevet anmoder Fiskebåtredernes Forbund om en orientering om status med hensyn til aksept for bruk av elektronisk fangstdagbok, etter 1. april, i de soner norske fiskere fisker, og spesielt for fiske i russisk sone.