Ny attest ved eksport av fisk til Marokko

Det har den siste tiden vært problemer med eksport av fiskevarer til Marokko.

Varer har blitt stående fast på grensen, og årsaken er at Marokko iverksatte nye attestkrav ved overgangen til 2010.

Mattilsynet har via den norske ambassaden i Rabat lykkes i å komme til enighet med marokkanske myndigheter om hvilken attest som skal brukes.

Ny attest til Marokko vil bli tatt i bruk når Hygienepakken trer i kraft 1. mars.

Det vil ikke bli anledning til å bruke dagens attest nr 23 ”generell engelsk” etter dette. Mattilsynet anbefaler at du følger med på landoversikten på hvilket formular som gjøres gjeldende for Marokko. Du kan også ta kontakt med Mattilsynets distriktskontor på telefon 06040, opplyser Mattilsynet.

Myndighetene i Marokko har også kommet Mattilsynet i møte ved å tillate bruk av dagens attest nr 23 ”generell engelsk” i overgangsperioden frem til 1. mars. Dette medfører at handelen nå skal kunne gå som normalt.

Mattilsynet ber eksportører om å melde fra dersom det skulle oppstå problemer i tiden som kommer.